Descriere proiect


Ca urmare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 858/12.12.2018 au fost achiziționate până în prezent, de către Primaria Municipiului București, un număr de 177 de unități locative, din care : 70 unități locative amplasate în imobilele din Aleea Teișani nr. 292-294, Sector 1, București - Greenfield, 47 unități locative amplasate în imobilul din Str. Iernii nr. 22-24, Bragadiru, jud. Ilfov – Cubic, 17 unități locative amplasate în imobilul din Str. Ipsilanti Voievod nr. 2, Sector 2, București – Ipsilanti, 43 unități locative amplasate în imobilele din Str. Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Sector 6, București – Iridex Grunenpark având destinație de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de administrator al spitalelor din subordinea Primăriei Municipului București, a preluat de la Primăria Municipiului București, cele 177 de unități locative din Greenfield, Cubic, Ipsilanti și Iridex Grunenpark, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Locuințele de serviciu se repartizează de către Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipului București, în funcție de punctaj, conform regulamentului Comisiei de analiză și evaluare a dosarelor aprobat de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 753/2018, cadrelor medicale – medici, asistenți și altor categorii de personal angajat în unitățile sanitare, aflate în administrarea ASSMB.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București încheie contractele de închiriere în baza Notelor de Atribuire emise de Primăria Municipiului București în conformitate cu lista de priorități aprobată prin HCGMB nr. 389/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 274/2019

Lista unităților sanitare aflate în administrarea ASSMB al căror personal poate beneficia, la cerere, de locuință de serviciu o puteți regăsi la secțiunea Proiecte – Proiect Locuințe pentru medici – Regulament privind administrarea locuințelor de serviciu repartizate către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB.

Angajații unităților sanitare aflate în administrarea ASSMB se pot adresa Primăriei Municipiului București prin depunerea unei cereri de atribuire a unei locuințe de serviciu la Registratura Municipiului București în atenția Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație.

Solicitanții de locuințe de serviciu au obligația completării dosarelor cu documente necesare constituirii acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018 (Hotărârea poate fi accesată pe site-ul www.pmb.ro la secțiunea Acte normative).